• W trosce o CIEBIE

  • Twoje bezpieczństwo

  • oraz środowisko

O Firmie

Firma założona w roku 2012

Obszar działania: Polska

Przeważająca działalność gospodarcza
(kod PKD): 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
Wykonywana działalność gospodarcza
(kod PKD):84.25.Z, 33.13.Z, 43.21.Z, 46.90.Z, 71.12.Z, 80.20.Z, 85.59.B


Kontakt:

Adres: 42-350 Koziegłowy
ul. Zielona 4A
NIP: 577-189-36-65
Regon: 243071180

Oferta

Ochrona ppoż.

- instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
- operaty przeciwpożarowe,
- opinie i ekspertyzy techniczne z zakresu ppoż.,
- audyty bezpieczeństwa,
- symulacje pożarów;

Atex

- Ocena zagrożenia wybuchem,
- Dokument zabezpieczenia przed wybuchem,
- Analiza ryzyka wybuchu,
- Pomiary stężenia palnych par i gazów,
- Dobór urządzeń elektrycznych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem,
- Oznakowanie stref zagrożonych wybuchem

Seveso

- Kwalifiakacja zakładów do katergorii zwiększonego lub dużego ryzyka,
- Zgłoszenie zakładu zwiększonego / dużego ryzyka,
- Program zapobiegania awariom,
- Raport o bezpieczeństwie,
- Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy,
- Informacje do zewnętrznego palnu operacyjno-ratowniczego,
- Informacje dla społeczeństwa,
- Analiza prawdopodobieństwa i skutków awarii (ocena ryzyka),
- Analiza wpływu zmian w zakładzie na ryzyko wystąienia awarii
- Określanie "bezpiecznej odległości"

Projektowanie

- systemów sygnalizacji pożarowej,
- systemów oddymiania grawitacyjnego,
- systemów detekcji palnych par i gazów,
- uzgadnianie projektów budwowalnych pod względem zgodności z przepisami ppoż.,
- rozmieszczenia gaśnic i hydrantów wewnętrznych,
- rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych

Szkolenia

- Zapoznanie pracowników z przepisami ppoż. oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru,
- Z zakresu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym,
- Próbna ewakuacja,
- Trening gaszenia porzarów przy użyciu gaśnic / hydrantów (ćwiczenia z ogniem)

Przeglądy konserwacje

- systemów syganlizacji pożarowej,
- systemów oddymiania grawitacyjnego,
- hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,
- oświetlenia awaryjnego,
- gaśnic

Odstępswa od przepisów

- Wnioski do Ministra,
- Ekspertyzy techniczne w zakresie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań przepisów

Sklep

w budowie ....

Dojazd

Kontakt

4SAFETY Monika Nawara


ul. Zelona 4A

42-350 Koziegłowy

Tel: 722790887